+2 səs
682 baxış
Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində

Urbanizasiya nədir?

4 Cavab

0 səs
Şəhərlərin eninə və uzununa böyüməsi
0 səs
Cəmiyyətin həyatında şəhərlərin əhəmiyyətinin artması, ictimai-iqtisadi inkişafla əlaqədar əhalinin şəhərlərə axını prosesi.
Urbanizasiya əhalinin sosial-peşə, demoqrafik strukturunu, həyat tərzini, mədəniyyətini, məhsuldar qüvvələrin yerləşdirilməsini, məskunlaşmasını, digər sahələri əhatə edir. Dünya şəhərlərində yaşayan əhalinin sayı XIX əsrin əvvəlinə 29 mln., 1900-cü ildə 224 mln., 1950-ci ildə 706 mln, 1980-ci ildə 1 mlrd. 809 mln. nəfər olub. Urbanizasiyanın ən bariz göstəricisi sənayeləşmədir. Şəhər əhalisinin sənayenin tempinə, iş yerlərinin sayına uyğun olmayaraq sürətlə artması yalançı urbanizasiya adlanır. Yalançı urbanizasiya, əsasən, İEOÖ-lər üçün xarakterikdir. Bu tip ölkələrdə iqtisadi çətinliklərlə üzləşən kənd əhalisi kütləvi şəkildə şəhərə köçür və şəhər əhalisinin sayı süni olaraq artır. İEÖ-lər üçünsə suburbanizasiya prosesi xarakterikdir. Suburbanizasiya – şəhər əhalisinin şəhərin daha sakit ətraf hissələrinə köçməsidir.
0 səs
Əhalinin və iqtisadi həyatın şəhərlərdə cəmləşməsi prosesi; cəmiyyətin inkişafında şəhərin rolunun artması.
Urbanizasiya prosesi.
0 səs
Cəmiyyətin inkişafında şəhərlərin rolunun artmasından ibarət tarixi proses.

Urbanizasiya təkcə şəhərlərin iqtisadi, siyasi, mədəni rolunun yüksəlməsi və şəhər əhalisinin sayının sürətlə artması ilə deyil, həm də şəhərlərə xas olan həyat tərzinin və mədəniyyətin ətraf ərazilərə yayılması ilə xarakterizə edilir.

Oxşar suallar

0 səs
0 cavab
soruşub 10 Noyabrda anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
0 səs
4 cavab
soruşub 20 Mayda anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
+2 səs
5 cavab
soruşub 18 Apreldə anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 02 Martda anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
+1 səs
3 cavab
soruşub 20 Oktyabrda, 21 anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
...