+2 səs
182 baxış
Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində

Traybalizm nədir?

2 Cavab

0 səs
Qəbiləninnmədəni-məişət, kult və ictimai-siyasi xüsusiyyətinə həddindən artıq bağlılığı. özünü başlıca olaraq afrikada tayfalararası düşmənçilikdə göstərir.
0 səs
Tayfanın mədəni-məişət, ictimai-siyasi özəlliklərinə və fərdiliyinə sıx bağlılıq.

Müasir ədəbiyyatda, habelə siyasi həyatda bu termin qəbilə-tayfa quruluşu ilə əlaqədar olan arxaik institut və qurumları, etnik yetkinliyin aşağı səviyyəsini, bir tayfanın digərinə düşmən münasibətini, müəyyən bir tayfaya imtiyaz və güzəştlərin verilməsini nəzərdə tutan etnoşovinist siyasəti, etnik amildən siyasi məqsədlər üçün istifadəni ifadə etmək üçün işlədilir.

Oxşar suallar

0 səs
2 cavab
soruşub 19 Mayda anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+1 səs
2 cavab
soruşub 28 Martda anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+1 səs
2 cavab
soruşub 01 Martda anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+1 səs
4 cavab
soruşub 07 Yanvarda anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
3 cavab
soruşub 18 Oktyabrda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
...