+2 səs
93 baxış
Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində

Traybalizm nədir?

2 Cavab

0 səs
Qəbiləninnmədəni-məişət, kult və ictimai-siyasi xüsusiyyətinə həddindən artıq bağlılığı. özünü başlıca olaraq afrikada tayfalararası düşmənçilikdə göstərir.
0 səs
Tayfanın mədəni-məişət, ictimai-siyasi özəlliklərinə və fərdiliyinə sıx bağlılıq.

Müasir ədəbiyyatda, habelə siyasi həyatda bu termin qəbilə-tayfa quruluşu ilə əlaqədar olan arxaik institut və qurumları, etnik yetkinliyin aşağı səviyyəsini, bir tayfanın digərinə düşmən münasibətini, müəyyən bir tayfaya imtiyaz və güzəştlərin verilməsini nəzərdə tutan etnoşovinist siyasəti, etnik amildən siyasi məqsədlər üçün istifadəni ifadə etmək üçün işlədilir.

Oxşar suallar

+3 səs
2 cavab
soruşub 12 Apreldə anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
2 cavab
soruşub 10 Martda anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 03 Martda anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+3 səs
3 cavab
soruşub 25 Fevralda anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 18 Fevralda anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
...