0 səs
170 baxış

“Açıq” və “qapalı” cəmiyyət nədir?

1 cavab var:

0 səs
 

“Açıq” və “qapalı” cəmiyyət — ayrı ayrı cəmiyyətlərin müxtəlif inkişaf səviyyələrinə xas olan tarixi-mədəni və siyasi sistemi təsvir etmək üçün K.Popper tərəfindən işlədilən anlayış, “Açıq” cəmiyyət hər cür tənqid-təhlililə açıq olan, ətraf aləmin təsirilə dəyişə bilən demokratik cəmiyyətlərdir. Bu cəmiy yətlərin əksi sayılan “qapalı” cəmiyyətlər isə öz inkişafının ilkin mərhələ sində donub qalmış sönük doqmatik avtoritar cəmiyyətlərdir. Popperə görə, sivilizasiyanın inkişafı qapalı cəmiyyətlərdən açıq cəmiyyətlərə doğru gedir.

Oxşar suallar

+2 səs
3 cavab
soruşub 24 Oktyabrda, 19 anonim
+3 səs
1 cavab
soruşub 10 Fevralda, 21 anonim
+1 səs
1 cavab
soruşub 17 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
0 səs
2 cavab
soruşub 24 Oktyabrda, 19 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
...