+2 səs
148 baxış
Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində

Təcavüz nədir?

3 Cavab

0 səs
Bir və ya bir neçə dövlətin digər dövlətin ərazisini qəsb etmək, istiqlaliyyətini məhv etmək və yaxud məhdudlaşdırmaq, ictimai quruluşunu zorla dəyişdirmək məqsədilə onun üzərinə etdiyi silahlı basqın.
0 səs
Bir və ya bir neçə dövlətin digər dövlətə (dövlətlərə) silahlı hücumu.

Adətən, təcavüz hücuma məruz qalmış dövlətin (dövlətlərin) ərazisini ələ keçirmək, yaxud onu (onları) siyasi cəhətdən özünə tabe etmək məqsədilə həyata keçirilir. Müasir beynəlxalq hüquq təcavüzə görə ciddi məsuliyyət nəzərdə tutsa da, bir çox hallarda təcavüzkar dövlət cəzasız qalır.
0 səs
1. Başqa bir dövlətin ərazisini zəbt etmək, azadlığını əlindən almaq və ya məhdudlaşdırmaq, demokratiyanı boğmaq və irticaçı rejimlər yaratmaq məqsədilə onun üzərinə hücum etmə, həmlə, basqın.
Düşmənin qəfil hava təcavüzünə uğramamaq üçün uzun-uzadı əsgər sıraları səkilərdə divar dibi ilə yeriyirdi. (Ə.Əbülhəsən).

2. Zorakılıq, təzyiq, zülm, sıxıntı; hüququna toxunma, haqsızlıq etmə, haqsızlığa yol vermə.
Yasavulbaşı bilirdi ki, bəlkə də xan özünə qarşı edilən sui-qəsdi əfv edə bilər, amma elə, xalqa qarşı təcavüzü əsla bağışlamaz. (M.Rzaquluzadə).

Oxşar suallar

0 səs
2 cavab
soruşub 19 Mayda anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+1 səs
8 cavab
soruşub 28 Martda anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+1 səs
2 cavab
soruşub 01 Martda anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+1 səs
4 cavab
soruşub 07 Yanvarda anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
3 cavab
soruşub 18 Oktyabrda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
...