+2 səs
237 baxış
Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində

Təbii ehtiyatlar (təbii sərvətlər, resurslar) nədir?

1 cavab var:

+1 səs
 
İnsanların həyat və təsərrüfat fəaliyyətində istifadə etdiyi bütün təbiət komponentləri
Təbii sərvətlərin növləri:
1) Tükənməyən: Günəş, geotermal, külək, nüvə enerjiləri, iqlim, qabarma - çəkilmə, dəniz cərəyanları.
2) Tükənən: A) Bərpa olunmayan: bütün faydalı qazıntılar. B) Bərpa olunan: torpaq, bioloji ehtiyatlar, su enerjisi.

Oxşar suallar

+2 səs
2 cavab
+3 səs
1 cavab
soruşub 23 Apreldə, 21 anonim Biznes, Maliyyə bölməsində
+3 səs
1 cavab
+1 səs
1 cavab
+3 səs
1 cavab
...