0 səs
18 baxış
Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində

Təbii ehtiyatlar (təbii sərvətlər, resurslar) nədir?

1 cavab var:

0 səs
İnsanların həyat və təsərrüfat fəaliyyətində istifadə etdiyi bütün təbiət komponentləri
Təbii sərvətlərin növləri:
1) Tükənməyən: Günəş, geotermal, külək, nüvə enerjiləri, iqlim, qabarma - çəkilmə, dəniz cərəyanları.
2) Tükənən: A) Bərpa olunmayan: bütün faydalı qazıntılar. B) Bərpa olunan: torpaq, bioloji ehtiyatlar, su enerjisi.

Oxşar suallar

...