+2 👍
107 👀
Elm, Təhsil, Dillər

Təbiət elmləri nədir?

1 Ответ

0 👍
(ing. natural science) İnsana xarici münasibətdən təsir edən təbiət amillərini öyrənən elm sahələri.
Elm nəzəriyyəsində təbiət elmləri dedikdə biologiya, astronomiya, fizika, kimya və coğrafiya nəzərdə tutulur.
...