+2 👍
212 👀
Biznes, Maliyyə

Şərti maliyyə vahidi nədir?

1 Ответ

0 👍
1 manat 10 qəpikdir. AR-ın qanunlarında və digər normativ hüquqi aktlarında aylıq əmək haqqının minimum məbləği əsasında hesablanan əmək haqları, dövlət rüsumları, cərimələr, maliyyə sanksiyaları və digər ödənişlər, əgər mütləq rəqəmlərlə müəyyən edilmirsə, şərti maliyyə vahidi ilə hesablanır.
...