+1 səs
30 baxış
Qanun, Hüquq bölməsində

Sublimasiya nədir?

3 Cavab

0 səs
Suyun maye haldan bərk hala keçməsi. Dolu sublimasiya nəticəsində yaranan yağıntıdır.
0 səs
1. Bərk maddənin qızdırıldıqda maye halına düşmədən qaz halına keçməsi, buxarlanması.
Sublimasiya prosesi.

2. məc. Ekran əsərində, eləcə də səhnədə obrazın mahiyyətinin üzə çıxmasına xidmət edən kəskin forma-məzmun dəyişməsi.
Sublimasiya effekti.
0 səs
1. Fizika. Bərk maddənin qızdırıldıqda maye halına düşmədən qaz halına keçməsi, buxarlanması.
Sublimasiya prosesi.

2. Məcazi mənada: ekran əsərində, eləcə də səhnədə obrazın mahiyyətinin üzə çıxmasına xidmət edən kəskin forma-məzmun dəyişməsi.
Sublimasiya effekti.

Oxşar suallar

+1 səs
1 cavab
soruşub 27 Fevralda anonim Qanun, Hüquq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 18 Fevralda anonim Qanun, Hüquq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 18 Fevralda anonim Qanun, Hüquq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 18 Fevralda anonim Qanun, Hüquq bölməsində
...