+2 səs
372 baxış
Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində

Sosializm nə deməkdir?

3 Cavab

0 səs
İdeologiyasının kökləri çox qədim zamanlardan müşahidə edilib. Az-çox sistemli şəkildə sosializm ideyaları böyük utopistlər T.Mor və Kampanellanın, sonralar isə Sen-Simon, Furye və Ouenin əsərlərində şərh edilib. J.J.Russonun və F.Babyöfün də xidmətləri az olmayıb.Əsas ideya bərabər,ədalətli,xoşbəxt,istismarsız cəmiyyət qurmaqdır.
0 səs
Marksizm təliminə görə, kapitalizmi əvəzləyən kommunizm ictimai-iqtisadi formasiyasının birinci mərhələsi.

Sosializm proletariat diktaturası şəraitində istehsal vasitələri üzərində ictimai mülkiyyətə və “hər kəsdən qabiliyyətinə görə, hər kəsə əməyinə görə” prinsipinə əsaslanır. XX əsrdə SSRİ başda olmaqla bir qrup ölkələrin sosializm cəmiyyəti qurmaq cəhdləri iflasa uğrayıb.
0 səs
1. Sosialist inqilabı, burjua hakimiyyətinin devrilməsi və proletar diktaturası yaradılması, istismarçı siniflərin ləğv edilməsi nəticəsində qurulan dövlət və ictimai quruluş – kommunizmin birinci fazası.
2. Sosializm cəmiyyəti qurulması haqqında nəzəriyyə.
Elmi sosializm.
3. Bərabərçilik və ya antaqonist ziddiyyətləri yumşaltma əsasında kapitalist cəmiyyətini islah etmək haqqında müxtəlif xırda burjua və burjua nəzəriyyələrinin adı.
Xalqçı sosializmi. Xristian sosializmi.

Oxşar suallar

0 səs
1 cavab
soruşub 24 Oktyabrda, 19 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
0 səs
2 cavab
soruşub 19 Mayda anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+1 səs
2 cavab
soruşub 28 Martda anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+1 səs
2 cavab
soruşub 01 Martda anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+1 səs
4 cavab
soruşub 07 Yanvarda anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
...