+2 👍
81 👀
Cəmiyyət, Siyasət, KİV

Siyasi sistem nə deməkdir?

1 Ответ

0 👍
Siyasi təsisatların, birliklərin və onlar arasında qarşılıqlı əlaqə formalarının məcmusu
...