+2 səs
419 baxış
Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində

Siyasət nə deməkdir?

2 Cavab

0 səs
"Siyasət" termini ilk dəfə qədim yunan mütəffəkiri Aristotel istifadə etmişdir. O, bu termini dövləti idarə etmək sənəti kimi müəyyən edirdi. Hələ qədim zamanlarda siyasət haqqında belə bir fikir formalaşmışdır ki, "onun haqqında hamı düşünə bilər, lakin onu yaratmaq seçmə insanlara məxsusdur". Müasir elmdə "siyasət" anlayışı hələ də birmənalı qəbul edilmir.
0 səs
1. Dövlətin, partiyanın və ya hər hansı bir ictimai qrupun daxili dövlət və ya beynəlxalq münasibət məsələlərində öz sinfi mənafeyinə uyğun fəaliyyəti.
Dövlətin daxili siyasəti.
2. İnqilabi işdə, inqilab hərəkatında iştirak etmə.
Siyasət üstündə tutulmaq.
3. Canlı dildə hiylə, fənd; biclik, hiyləbazlıq, fəndgirlik mənasında.
Siyasət işlətmək.
4. Klassik ədəbiyyatda cəza, tənbeh, cəza vermə mənalarında işlənmişdir.

Oxşar suallar

+2 səs
1 cavab
soruşub 15 Fevralda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 10 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 10 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
0 səs
1 cavab
soruşub 24 Oktyabrda, 19 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+3 səs
1 cavab
...