+2 səs
373 baxış
Biznes, Maliyyə bölməsində

Sintez nə deməkdir?

3 Cavab

0 səs
Birləşmə, Analiz - parçalanma
0 səs
Analiz yolu ilə sadə maddələrdən bütöv birləşmələrin alınması prosesi.
0 səs
1. Təhlil prosesində ayrı-ayrı elementlər arasındakı əlaqəni müəyyən etmə üsulu.
Sintez üsulu.

2. Kimya. Sadə birləşmələrdən mürəkkəb birləşmələr və ya elementlərdən birləşmələr alınması.
Elementlərin sintezi.

3. Bədii yaradıcılıqda, o cümlədən musiqidə forma, məzmun və tərz etibarilə bir-birindən fərqlənən müstəqil elementlərin birləşdirilməsi.
Cazla muğamın sintezi.

Oxşar suallar

0 səs
1 cavab
soruşub 29 Apreldə, 21 anonim Biznes, Maliyyə bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 22 Apreldə, 21 anonim Biznes, Maliyyə bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 14 Fevralda, 21 anonim Biznes, Maliyyə bölməsində
+3 səs
2 cavab
soruşub 12 Fevralda, 21 anonim Biznes, Maliyyə bölməsində
0 səs
1 cavab
soruşub 25 Mayda anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
...