+2 səs
189 baxış
Biznes, Maliyyə bölməsində

Səhm nə deməkdir?

4 Cavab

0 səs
Qiymətli kağızdır ki,öz sahibinin səhmdarlar cəmiyyətinin üzvü olduğunu (oraya pul qoyduğunu) və cəmiyyətin gəlirinin bölüşdürülməsində (dividend almağa) hüququ olduğunu təsdiq edir
0 səs
Səhmdar cəmiyyətin kapitalındakı payın həcmini təsdiq edən qiymətli kağız; aksiya, hissə, pay.
Bank səhmi.

Səhm payın məbləğini göstərməklə yanaşı, səhm sahibinə (səhmdara) əldə olunan gəlirin bir hissəsini dividend şəklində almaq hüququ verir.
0 səs
Müəssisənin əmlakının müəyyən hissəsi üzərində mülkiyyət hüququ verən qiymətli kağız.

Hər hansı fiziki və ya hüquqi şəxs əldə etdiyi səhmlərin miqdarından asılı olaraq müəssisədə müvafiq paya yiyələnir. Bu paya uyğun olaraq səhm sahibi (səhmdar) müəssisənin gəlirlərinin bölüşdürülməsində, bəzi hallarda idarəçilik məsələlərinin həllində iştirak edir.
0 səs
Səhmdar cəmiyyətin kapitalındakı payın həcmini təsdiq edən qiymətli kağız; aksiya, hissə, pay.
Bank səhmi.

Oxşar suallar

0 səs
0 cavab
soruşub 11 Sentyabrda anonim Biznes, Maliyyə bölməsində
0 səs
0 cavab
+1 səs
4 cavab
soruşub 10 Mayda anonim Biznes, Maliyyə bölməsində
+1 səs
2 cavab
soruşub 05 Oktyabrda, 21 anonim Biznes, Maliyyə bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 23 Sentyabrda, 21 anonim Biznes, Maliyyə bölməsində
...