+2 👍
132 👀
Heyvanlar, Bitkilər

Saqqız ağacı nədir?

1 Ответ

0 👍
Püstə cinsinin Azərbaycanda yabanı halda yayılmış növü olub, üçüncü dövrün ən qiymətli relikt ağaclarından biridir. Oduncağından əldə olunan qətran yüksək texniki keyfiyyətlərə malikdir, aviasiya, elektronika və kimya sənayesində tstifadə olunur.

Похожие вопросы

0 👍
1
0 👍
3
23/10/21 anonim Heyvanlar, Bitkilər
0 👍
4
0 👍
1
...