+3 səs
473 baxış
Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində

Respublika nədir?

4 Cavab

0 səs
 
(latınca republic – "dövlət işləri, ictimai işlər" deməkdir) Elə idarəçilik formasıdır ki, burada dövlət başçısını seçmək və dəyişdirmək mümkündür, onun hakimiyyəti isə seçicilərin iradəsi və ya nümayəndələr qurumu tərəfindən müəyyən edilir. Prezidentli,, parlamentli və qarışıq formalı respublikalar var.
0 səs
Ali hakimiyyət orqanları xalq tərəfindən müəyyən müddətə seçilən dövlət idarə forması; belə idarə üsulu olan ölkə.
0 səs
Demokratik dövlət idarəetmə forması; belə idarə üsulu olan ölkə.

Respublikada ali hakimiyyət orqanları xalq tərəfindən müəyyən müddətə seçilir.
0 səs
Dövlətin bütün ali hakimiyyət orqanlarının seçildiyi, yaxud ümummilli nümayəndəli qurumlar (parlament) tərəfindən formalaşdırıldığı idarəçilik forması.

Respublika antik dövrdə monarxiyanın antipodu kimi meydana gəlib. Onun iki əsas tipi var: prezidentli Respublika; parlamentli Respublika Prezidentli Respublikada hökumət başçısının səlahiyyətləri seçkili dövlət rəhbərinin əlində çəmləşir. Parlamentli Respublika isə ölkənin idarəetmə sistemində qanunvericilik orqanının üstünlüyü prinsipinə əsaslanır. Bu tip idarəçilik sistemində hökumətin, digər dövlət hakimiyyəti institutlarının formalaşdırılması, o cümlədən prezidentin seçilməsi, habelə onların fəaliyyətinə nəzarət funksiyası parlamentə məxsus olur. Parlamentli Respublikada hökumət parlamentdə əksəriyyəti təşkil edən hakim partiya və ya koalisiya nümayəndələrindən formalaşdırılır.

Oxşar suallar

+3 səs
1 cavab
soruşub 11 Fevralda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
0 səs
0 cavab
soruşub 25 Mayda anonim
+1 səs
1 cavab
soruşub 14 Oktyabrda, 21 anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
0 səs
1 cavab
0 səs
1 cavab
soruşub 08 Oktyabrda, 21 anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
...