+3 səs
66 baxış
Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində

Radiasiya təhlükəsizliyi nədir?

1 cavab var:

0 səs
 
İnsanın, bütövlükdə populyasiyanın, ətraf mühit obyektlərinin ionlaşdırıcı şüalanmanın zərərli təsirlərindən qorunmasını təmin edən elmi əsaslanmış tədbirlər kompleksidir

Oxşar suallar

...