+3 səs
533 baxış
Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində

Partiya nədir?

3 Cavab

0 səs
 
1. Politologiya. Bir sinfin, siyasi təşkilat şəklində birləşmiş, öz sinfi mənafeyini ifadə və başqa siniflərlə mübarizəsinə rəhbərlik edən hissəsi.
Siyasi partiyalar.

2. Adətən böyük miqdarda olan şey, mal və s.
Bir partiya mal. Yükləri partiyalarla göndərmək.

3. Musiqi. Çoxsəsli musiqi əsərinin bir oxuyan və ya bir alət tərəfindən ifa olunan hissəsi.
“Koroğlu” operasından Nigarın partiyası. Skripka partiyası.

4. Musiqi. Çoxsəsli musiqi əsərinin bir oxuyan və ya bir alət tərəfindən ifa olunan hissəsinin notları.

5. Musiqi. Operada solo rolu.

6. Əvvəldən axıra qədər şahmat, kart və s. oyunu.
Bir partiya oynamaq. Üçüncü partiyanı udmaq.
0 səs
"Partiya" termini, "pars" – hissə və ya "partire" – bölmək olan latın sözləridən meydana gəlmişdir. Partiya adlandırılan siyasi birləşmələr hələ qədim zamanlardan məlum olsalar da, müasir dövrdə onların yeri və rolu bilavasitə demokratiyanını inkişafı və təmsili hakimiyyət orqanlarının möhkəmlənməsi ilə bağlıdır.
0 səs
1. İdeya, məqsəd və maraq ümumiliyi ilə birləşmiş insanlar qrupu.

2. Eyni vaxtda bir ünvana göndərilmiş mallar.

3. Müəyyən nəticəyədək davam etdirilən oyun; məs.: şahmat partiyası.

Oxşar suallar

0 səs
0 cavab
soruşub 01 İyunda, 21 anonim
0 səs
2 cavab
soruşub 19 Mayda anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+1 səs
2 cavab
soruşub 28 Martda anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+1 səs
2 cavab
soruşub 01 Martda anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+1 səs
4 cavab
soruşub 07 Yanvarda anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
...