+2 səs
320 baxış
Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində

Parlament nədir?

6 Cavab

0 səs
 
Konstitusiyalı dövlətlərdə ali qanunverici orqan; nümayəndələr məclisi.
Parlament iclası.

Parlamentin tərkibi majoritar və ya proporsional üsullarla keçirilən seçki ilə müəyyənləşdirilir. Bir sıra ölkələrdə Parlament məhkəmə funksiyalarını da icra edir.
0 səs
Hakimiyyətin ali təmsilçi orqanıdır. Orta əsrlər Avropada yüksək təbəqələrin nümayəndələrdən formalaşan məşveret və qanunveridiçi orqanı idi. Müasir mənasını 17-19 əsr burjua inqilablarından sonra almışdır. Parlamentarizm cəmiyyətin dövlət idarəçilik sistemidir. O, parlamentin başqa hakimiyyət qanadlarına münasibətdə üstün mövqeyə malik olması ilə yanaşı, qanunverici və icraedici funksiyaların dəqiq şəkildə müəyyənləşdirilməsi ilə xarakterizə olunur. Azərbaycanda parlament 1995-ci ildə yaradılmış Milli Məclisdir.
0 səs
Seçkili ali qanunverici orqan.

Adətən, Parlament ölkənin müxtəlif sosial-siyasi qüvvələrinin nümayəndəlik funksiyasını həyata keçirir. Bu qurum XIII əsrdə İngiltərədə silki nümayəndəlik orqanı kimi yaranıb, lakin yalnız XVII–XVIII əsrlər burjua inqilablarından sonra real hakimiyyət strukturuna çevrilib. Qanunların və dövlət büdcəsinin qəbulu, beynəlxalq müqavilələrin təsdiqi, konstitusiya nəzarəti orqanlarına təyinatlar Parlament tərəfindən həyata keçirilir. Parlamentarizmin mövcud olduğu ölkələrdə o, eyni zamanda həm də hökuməti formalaşdırır və icra hakimiyyətinin fəaliyyətinə nəzarət funksiyasını yerinə yetirir. Bəzi dövlətlərdə (məs.: Almaniya, İtaliya) prezidenti də Parlament seçir. Parlament bir və ya ikipalatalı olur, müxtəlif ölkələrdə fərqli adlar daşıya bilir; məs.: ABŞ-da Parlament konqres, Norveçdə stortinq, Azərbaycanda Milli Məclis.
0 səs
İtalyan sözüdür, mənası “müzakirə” deməkdir.
0 səs
Bütünlüklə və ya qismən seçilmiş nümayəndələrdən təşkil olunmuş ali qanunverici məclis.

Azərbaycanda parlament Milli Məclis adlanır.
0 səs
Konstitusiyalı dövlətlərdə ali qanunverici orqan; nümayəndələr məclisi.
Parlamentin tərkibi majoritar və ya proporsional üsullarla keçirilən seçki ilə müəyyənləşdirilir.

Oxşar suallar

+1 səs
1 cavab
soruşub 24 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 15 Apreldə, 20 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
0 səs
2 cavab
soruşub 19 Mayda anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+1 səs
2 cavab
soruşub 28 Martda anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+1 səs
2 cavab
soruşub 01 Martda anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
...