+3 səs
315 baxış
Elm, Təhsil, Dillər bölməsində

Paleoqrafiya nə deməkdir?

3 Cavab

+1 səs
 
Qədim yazılı abidələrin müəllifinin müəyyən edilməsini, bu yazılı abidələrin yaranma tarixini və yerini, onun qrafik formalarının inkişaf qanunauyğunluqlarını öyrənən köməkçi tarixi-filoloji fənn
+1 səs
XVII әsrdә Avropada yaranıb. Həmin dövrdə Paleoqrafiya  elminin təyinatı indikindən fərqli idi. O vaxt Paleoqrafiya sənәdlərin hәqiqiliyini, yaxud saxtalığını tәyin edirdi. Paleoqrafiyanın yazılma tarixi mәlum olan әlyazmaların kağızını, xәttini, hәrflәrin növünü, ornamentini, cildini vә s. cәhәtlәrini öyrәnәrək müqayisә yolu ilә tarixi mәlum olmayan әlyazmalar haqqında müәyyәn fikirlər yürüdür. Paleoqrafik tәdqiqat prosesində tarix, dilçilik, әdәbiyyat tarixi, mətnşünaslıq vә s. elmlәrin kömәyinә müraciәt edilir.
+1 səs
Yazı tarixini və onun qrafik formalarının inkişaf qanunauyğunluqlarını öyrənən köməkçi tarix fənni.

Paleoqrafiya həmçinin qədim yazılı abidələrin oxunması, bu abidələrin müəlliflərinin, yaranma dövrünün və yerinin müəyyənləşdirilməsi ilə məşğul olur.

Oxşar suallar

0 səs
0 cavab
soruşub 26 Mayda, 21 anonim
+1 səs
10 cavab
soruşub 06 Apreldə anonim Elm, Təhsil, Dillər bölməsində
+1 səs
2 cavab
soruşub 25 Martda anonim Elm, Təhsil, Dillər bölməsində
+3 səs
2 cavab
soruşub 12 Martda anonim Elm, Təhsil, Dillər bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 12 Martda anonim Elm, Təhsil, Dillər bölməsində
...