+3 👍
165 👀
Terminlər, Sözlər

Opponent nə deməkdir?

3 Ответы

0 👍
 
Лучший ответ
Debat, polemika, ictimai müzakirə və elmi mübahisələrdə əks fikir söyləyən tərəf.
Opponent rəyi.
0 👍
Qarşı tərəf
0 👍
Oppozisiya sözü ilə qohumdur, latın mənşəlidir.

Похожие вопросы

+2 👍
6
+1 👍
3
+2 👍
5
+1 👍
2
+1 👍
1
...