+3 səs
778 baxış
Qanun, Hüquq bölməsində

Nou-hau nə deməkdir?

3 Cavab

0 səs
 
Əqli fəaliyyətin nəticəsi kimi kommersiya sirrinə aid edilən, qanun­ve­riciliyə, yaxud sahibinin mülahizələrinə əsasən patentlə mühafizə olunmayan mə­lumat.

Belə məlumatlar hər hansı isteh­sal prosesi, yaxud xidmət sahəsinə dair başqalarına bəlli olmayan, texniki, tex­no­loji, elmi, metodoloji və s. xarakterli bilik­lər, yaxud yeniliklərdən ibarət ola bilər.
0 səs
(ing. know how, bilirəm necə) Kommersiya sirri ilə qorunan bilən istənilən xarakterli məlumat (ixtira, orjinal texnologiya, bilik, bacarıq və s.). Onlar alınıb-satıla bilər və rəqib üzərində üstünlük əldə etməyə imkan verir. Bu müəyyən informasiya, düsturlar, sxemlər, fəaliyyət alətləridir. Bəzi ölkələrdə bura patentlər və üstünlük əldə etməyə imkan verən informasiya da daxildir. Müəllif əvvəlcə patent alır, nou-hau paketi əldə edir və müvafiq hüquqi sığorta ilə təmin edilir. Nou-hau və nou-nou eyni anlayışlardır.
0 səs
İstehsalın təşkilində istifadə edilə bilən yeni üsul və texnologiyalar, kommersiya xarakterli ixtira, elmi-texniki nailiyyət.
Nou-hau ilə tanışlıq.

Oxşar suallar

0 səs
0 cavab
soruşub 15 İyulda anonim Qanun, Hüquq bölməsində
+1 səs
0 cavab
soruşub 14 Martda anonim Qanun, Hüquq bölməsində
+1 səs
2 cavab
soruşub 19 Oktyabrda, 21 anonim Qanun, Hüquq bölməsində
+1 səs
2 cavab
soruşub 19 Oktyabrda, 21 anonim Qanun, Hüquq bölməsində
0 səs
2 cavab
soruşub 07 Oktyabrda, 21 anonim Qanun, Hüquq bölməsində
...