+3 səs
188 baxış
Qanun, Hüquq bölməsində

Nizamnamə nədir?

3 Cavab

0 səs
 
1. Hər hansı bir şeyin icrası və tətbiqi üçün müəyyən üsul və qaydalar; qanun, qərar, əmrnamə.
Nizamnamə üzrə hərəkət etmək.
2. Hər hansı təşkilatın fəaliyyətini, quruluşunu müəyyən edən qanunlar toplusu; əsasnamə.
Partiya nizamnaməsi.
0 səs
Nizamnamələrin, əsasnamələrin, təlimatların, reqlamentlərin və qaydaların hüquqi qüvvəsi onları təsdiq edən normativ hüquqi aktın hüquqi qüvvəsi ilə müəyyən edilir.
0 səs
Mülkiyyət formasından asılı olmayaraq istənilən müəssisənin, təş­ki­la­tın statusunu, fəaliyyət sahələrini, strukturunu, funksiyalarını, öhdəlik və və­zifə­lərini müəyyənləşdirən hüquqi sənəd, qaydalar toplusu.

Nizamnamə təsisçi (təsisçilər) tərəfindən təsdiq edilir və dövlət orqanlarına təqdim olunur. Azərbaycan qanunvericiliyinə görə, KİV redaksiyalarının fəaliyyəti peşə müstə­qilliyi və Nizamnamə əsasında həyata keçirilir.

Oxşar suallar

0 səs
0 cavab
soruşub 15 İyulda anonim Qanun, Hüquq bölməsində
+1 səs
0 cavab
soruşub 14 Martda anonim Qanun, Hüquq bölməsində
+1 səs
2 cavab
soruşub 19 Oktyabrda, 21 anonim Qanun, Hüquq bölməsində
+1 səs
2 cavab
soruşub 19 Oktyabrda, 21 anonim Qanun, Hüquq bölməsində
0 səs
2 cavab
soruşub 07 Oktyabrda, 21 anonim Qanun, Hüquq bölməsində
...