+3 səs
261 baxış
Qanun, Hüquq bölməsində

Mülk nədir?

3 Cavab

0 səs
 
1. Arxaizm. Birinə məxsus torpaq sahəsi, malikanə, nəql olunmaz, daşınmaz əmlak.
Bir belə mülkləri dolandırmaq, əlbəttə, asan iş deyildir. (N.Vəzirov).
2. Məcazi mənada: obrazlı təşbehlərdə işlədilir.
Unudulmaz el yolunda canı qurban olanlar; Vətən mülkü abad yaşar vəfadarı görəndə. (S.Vurğun).
3. Klassik ədəbiyyatda ölkə, məmləkət mənalarında işlənmişdir.
Sinədən peykanlar çəkmə, dili etmə xərab; Padşahi-adil öz mülkini viran istəməz. (S.Ə.Şirvani).
0 səs
Xilafət vaxtı yerli feodalların irsi mülkiyyətində olan torpaqlar idi.
0 səs
Xilafət dövründə (VII əsrdən) müsəlman Şərqində, o cümlədən Azərbaycanda xüsusi torpaq mülkiyyəti növü; iri və ya orta feodal torpaq sahibliyinin şərtsiz və irsi forması.

Mülk sahibi mərkəzi hökumət qarşısında icbari xidmət öhdəliyi və ya mükəlləfiyyət daşımayıb. Mülk istənilən vaxt sahibi tərəfindən satılıb, girov qoyulub, bağışlanıb və ya irsən keçib. Azərbaycanda dövlət xəzinəsinə xərac alınmayan belə torpaqlar Mülki-xass və ya Mülki-xalisə adlanıb. Zaman keçdikcə M. terminini başqa mənalarda da işlətməyə başlayıblar; məs.: rəiyyətdən toplanan vergi, kənd icmasının torpaq və ya su mənbələri üzərində mülkiyyəti və s. də Mülk adlanıb.

Oxşar suallar

+1 səs
1 cavab
soruşub 19 Fevralda anonim
0 səs
0 cavab
soruşub 15 İyulda anonim Qanun, Hüquq bölməsində
+1 səs
0 cavab
soruşub 14 Martda anonim Qanun, Hüquq bölməsində
+1 səs
2 cavab
soruşub 19 Oktyabrda, 21 anonim Qanun, Hüquq bölməsində
+1 səs
2 cavab
soruşub 19 Oktyabrda, 21 anonim Qanun, Hüquq bölməsində
...