+3 👍
146 👀
Qanun, Hüquq

Mülk nədir?

3 Ответы

0 👍
 
Лучший ответ
1. Arxaizm. Birinə məxsus torpaq sahəsi, malikanə, nəql olunmaz, daşınmaz əmlak.
Bir belə mülkləri dolandırmaq, əlbəttə, asan iş deyildir. (N.Vəzirov).
2. Məcazi mənada: obrazlı təşbehlərdə işlədilir.
Unudulmaz el yolunda canı qurban olanlar; Vətən mülkü abad yaşar vəfadarı görəndə. (S.Vurğun).
3. Klassik ədəbiyyatda ölkə, məmləkət mənalarında işlənmişdir.
Sinədən peykanlar çəkmə, dili etmə xərab; Padşahi-adil öz mülkini viran istəməz. (S.Ə.Şirvani).
0 👍
Xilafət vaxtı yerli feodalların irsi mülkiyyətində olan torpaqlar idi.
0 👍
Xilafət dövründə (VII əsrdən) müsəlman Şərqində, o cümlədən Azərbaycanda xüsusi torpaq mülkiyyəti növü; iri və ya orta feodal torpaq sahibliyinin şərtsiz və irsi forması.

Mülk sahibi mərkəzi hökumət qarşısında icbari xidmət öhdəliyi və ya mükəlləfiyyət daşımayıb. Mülk istənilən vaxt sahibi tərəfindən satılıb, girov qoyulub, bağışlanıb və ya irsən keçib. Azərbaycanda dövlət xəzinəsinə xərac alınmayan belə torpaqlar Mülki-xass və ya Mülki-xalisə adlanıb. Zaman keçdikcə M. terminini başqa mənalarda da işlətməyə başlayıblar; məs.: rəiyyətdən toplanan vergi, kənd icmasının torpaq və ya su mənbələri üzərində mülkiyyəti və s. də Mülk adlanıb.

Похожие вопросы

+1 👍
2
19/10/21 anonim Qanun, Hüquq
+1 👍
2
0 👍
2
07/10/21 anonim Qanun, Hüquq
0 👍
0
07/10/21 anonim Qanun, Hüquq
+3 👍
1
27/02/21 anonim Qanun, Hüquq
...