+3 👍
147 👀
Terminlər, Sözlər

Monoqamiya nə deməkdir?

2 Ответы

0 👍
 
Лучший ответ
Təknikahlılıq; nikah və ailənin tarixi formalarından biri.
Monoqamiya ibtidai icma quruluşunun dağılması mərhələsində qoşa nikahdan yaranıb və sonradan nikahın əsas formasına çevrilib.
0 👍
Tək kəbinlik, biravadlıq

Похожие вопросы

+2 👍
6
+1 👍
3
+2 👍
5
+1 👍
2
+1 👍
1
...