+3 səs
1,089 baxış
Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində

Monarxiya nə deməkdir?

3 Cavab

0 səs
(yunanca – təkhakimiyyətlilik) Elə bir idarəetmə formasıdır ki, burada ali hakimiyyət vətəndaşların iradəsindən asılı olmayaraq tam və ya qismən bir mütləq dövlət başçısının (imperator, kral, sultan, şah və s.) əlində cəmləşmişdir. Monarxiyanın xusisiyyətləri: hakimiyyət vərasət yolu ilə ötürülür; müddətsiz olaraq həyata keçirilir; əhalinin iradəsindən asılı deyil.
0 səs
Ali dövlət hakimiyyətinin bütövlükdə və ya qismən bir nəfərin – monarxın əlində cəmləndiyi idarəçilik forması.

Monarxiya dövlət və hüquq tarixində respublika ilə yanaşı, ən geniş yayılmış idarəçilik formalarından biridir. O, çevikliyi və şəraitə uyğunlaşma qabiliyyəti ilə seçilir. Məhz bu keyfiyyətlərinə görə hələ qədim dövrlərdən mövcud olan monarxiya hətta ən demokratik dəyişikliklərə uğramış dövlətlərdə belə indiyədək qala bilib. Müasir dünyada monarxiyanın iki əsas tipi var: mütləq və konstitusiyalı monarxiya Mütləq monarxiyada bütün hakimiyyət (icraedici, qanunverici və məhkəmə) monarxın əlində cəmlənir; məs.: Səudiyyə Ərəbistanı, Bruney, Vatikan, Oman və bir neçə ərəb ölkəsində mütləq monarxiya hökm sürür. Böyük Britaniya, Niderland, Belçika, İsveç, Danimarka kimi Avropa dövlətləri, habelə Yaponiya, Malayziya, Tailand və s. ölkələr isə konstitusiyalı monarxiyaya misal ola bilər. Konstitusiyalı monarxiyaların tam əksəriyyətində monarxın hakimiyyəti simvolik xarakter daşıyır və o, faktik olaraq idarəçilik səlahiyyətlərinə malik deyil.
0 səs
Sülalə hakimiyyəti; hakimiyyətin irsi olaraq bir şəxsdən ailənin digər üzvünə keçməsi; bu üsulla gerçəkləşdirilən dövlət idarəetmə forması.
Monarxiya üsuli-idarəsi.

Oxşar suallar

+2 səs
1 cavab
soruşub 27 Noyabrda, 20 anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
0 səs
1 cavab
soruşub 12 Oktyabrda, 19 anonim
0 səs
2 cavab
soruşub 19 Mayda anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+1 səs
2 cavab
soruşub 28 Martda anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+1 səs
2 cavab
soruşub 01 Martda anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
...