+3 👍
94 👀
Şəxslər, Tarix

Maxnoçuluq nədir?

1 Ответ

0 👍
 
Лучший ответ
1918-1921-də Ukraynada sovet hakimiyyətinə qarşı əksinqilabi anarxist qolçomaq hərəkat. Başçısı: N. Maxno

Похожие вопросы

+3 👍
3
04/03/21 anonim Şəxslər, Tarix
+2 👍
1
18/02/21 anonim Şəxslər, Tarix
+2 👍
1
+2 👍
2
16/02/21 anonim Şəxslər, Tarix
0 👍
1
...