+3 👍
116 👀
Terminlər, Sözlər

Ləyaqət nə deməkdir?

1 Ответ

0 👍
 
Лучший ответ
Şəxsin özünün mənəvi, əxlaqi və digər insani keyfiyyətlərinə verdiyi qiymətdir

Похожие вопросы

+2 👍
6
+1 👍
3
+2 👍
5
+1 👍
2
+1 👍
1
...