+3 səs
219 baxış
Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində

İttifaq dövlətləri

1 cavab var:

0 səs
Mərkəzi dövlətlər”, və ya “3-lər ittifaqı”
Birinci dünya müharibəsi dövründə (1914-1918) "dostluq sazişi" (Antanta) dövlətlərinə qarşı olan Almaniya, Avstriya-Macarıstan və Osmanlı imperiyalarının hərbi-siyasi bloku. İttifaq dövlətlərinin müttəfiqləri 1916-cı ildə Britaniya ağalığına qarşı üsyan qaldırmış İrlandiya azadlıq hərəkatı ("Pasxa üsyanı"), eləcə də keçmiş Rusiya İmperiyasının ərazisində yaranmış bəzi dövlətlər idi.

Oxşar suallar

+1 səs
1 cavab
soruşub 24 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
2 cavab
soruşub 09 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
+2 səs
1 cavab
...