+3 👍
221 👀
İnternet, Kompüter

İT (İnformasiya texnologiyaları) nədir?

1 Ответ

0 👍
İnformasiya ehtiyatlarından istifadə olunması proseslərinin ağırlığını azaltmaq, onların etibarlığını və operativliyini çoxaltmaq məqsədilə informasiyanın toplanması, emalı, saxlanması, ötürülməsini təmin edən və texnoloji zəncirdə birləşdirən metodlar, istehsal prosesləri və texniki-proqram vasitələri toplusudur. İnformasiya texnologiyaları dedikdə kompüter texnologiyaları başa düşülür. Kompüter üzrə mütəxəssislər İT mütəxəssisləri adlanırlar.

Похожие вопросы

0 👍
1
+2 👍
3
+1 👍
3
11/10/21 anonim İnternet, Kompüter
+1 👍
2
+1 👍
1
...