+3 👍
128 👀
Fəlsəfə, Dərkedilməyən

İdeologiya nə deməkdir?

1 Ответ

0 👍
Qədim yunan sözü olub "ideya, obraz haqqında elm” deməkdir. İdeologiya cəmiyyətin və ya sosial hərəkatın müxtəlif təbəqələrin maraqlarını, dünyagörüşünü, idealarını ifadə edən ideyalar sistemidir. İdeologiya termini XIX əsrin əvvəllərində fransız filosofu iqtisadçısı A.Destyut de Trasi (1734-1836) tərəfindən elmə gətirilmişdir.

Похожие вопросы

+2 👍
5
+3 👍
2
+2 👍
1
+3 👍
1
...