+3 👍
123 👀
Elm, Təhsil, Dillər

İctimai elmlər (Sosial elmlər) nədir?

1 Ответ

0 👍
İnsan cəmiyyətinin müxtəlif aspektlərini öyrənən akademik biliklər toplusu. Termin təbiət elmlərindən kənarda olan elmləri ifadə etmək üçün istifadə edilir. Onlara antropologiya, arxeologiya, iqtisadiyyat, tarix, linqvistika, politologiya və s. aid edilir. İctimai elmlər (sosial elmlər) təbiət elmləri və fəlsəfə ilə birlikdə elmi biliklərin üç vacib sahəsindən biridir.

Похожие вопросы

...