+3 səs
527 baxış
Şəxslər, Tarix bölməsində

Xalqların böyük köçü

1 cavab var:

0 səs
(IV-VI əsrlər) - II əsrdə hun tayfaları tərəfindən Altayda başlayıb və Avropaya tərəf yayılaraq 300 ildən çox davam edən yürüş tarixdə "Xalqların böyük köçü" adı ilə formalaşmış və tarixdə mühüm iz qoymuşdur. Yürüşün son akkordları VII əsrdə slavyanyaların Elbada, xorvatlar və serblərin müasir Bosniya və Dalmaçiyada məskunlaşması ilə nəticələnir. Böyük Hun İmperiyası dağıldıqdan sonra hun tayfaları Qərbə doğru hərəkət edib, Volqa və Ural çayları ətrafındakı torpaqları ələ keçirdilər. Onların Qərbə doğru əziyyətli hərəkəti sonralar uzun müddət davam etdi. Hunların və digər xalqların Qərbə axını "Xalqların böyük köçü" adlanır. Bu köç eramızın IV əsrində hunlarla Böyük Çin səddində başladı və VI əsrə qədər davam etdi.

Oxşar suallar

+3 səs
1 cavab
soruşub 03 Fevralda, 21 anonim Şəxslər, Tarix bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 03 Fevralda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
0 səs
0 cavab
soruşub 28 Sentyabrda anonim Şəxslər, Tarix bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 16 Martda anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
...