+3 səs
531 baxış
Terminlər, Sözlər bölməsində

Genezis nə deməkdir?

4 Cavab

0 səs
Yunanca mənşə, əmələ gəlmə
0 səs
Hər hansı bir olay, təzahür və ya törəmənin yarandığı andan başlayaraq sonrakı inkişaf mərhələlərini də özündə ehtiva edən anlayış; məs.: kapitalizmin genezisi
0 səs
Doğuluş, yaranma, mənşə; elmdə: varlıqların mənşəyi, yaranması, formalaşması, inkişafı və məhvinin təsviri.
Geoloji obyektlərin genezisi.
0 səs
Süxurların, geoloji struktur və törəmələrin (mineralların, faydalı qazıntıların və s.) mənşəyi.

Genezisin öyrənilməsi təbiətdə gedən geoloji proseslərin mahiyyətini dərk etmək, gələcək prosesləri proqnozlaşdırmaq imkanı verir.

Oxşar suallar

0 səs
5 cavab
soruşub 17 Mayda anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 23 Apreldə anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
0 səs
0 cavab
soruşub 22 Apreldə anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
+1 səs
2 cavab
soruşub 28 Martda anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
+3 səs
2 cavab
soruşub 12 Martda anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
...