+3 👍
116 👀
Elm, Təhsil, Dillər

Genealogiya nə elimidi?

1 Ответ

0 👍
Şəcərəni, nəsil, soy qohumlugunu öyrənən elmdir.
...