+3 səs
399 baxış
Qanun, Hüquq bölməsində

Əsasnamə nədir?

3 Cavab

0 səs
Sistemləşdirilmiş normativ hüququ aktdır. Konkret dövlət orqnı və müəssisənin, yaxud bütöv sistemin hüquqi strukturunu, fəaliyyətinin təşkilini və vətəndaşlarla münasibətlərini nizamlayır. Fərman və qərarla, bəzən MM tərəfində n təsdiq olunur.
0 səs
Media təşkilatının, onun ayrı-ayrı strukturlarının iş rejimini, funk­siya­larını, öhdəlik və vəzifələrini, yaradıcı  fə­a­liyyətinin sərhədlərini müəyyən edən sənəd, qaydalar toplusu.

Nizamnamədən fərqli olaraq media təşkilatında bir neçə (məsələn, şöbələr üzrə) əsasnamə ola bilər və onların qüvvəyə minməsi üçün dövlət or­qanından qeydiyyatdan keçirilməsi tələb olunmur.
0 səs
Qanun, qayda, nizamnamə.
Seçkilər haqqında əsasnamə.

Oxşar suallar

0 səs
0 cavab
soruşub 30 İyunda, 21 anonim
0 səs
0 cavab
soruşub 15 İyulda anonim Qanun, Hüquq bölməsində
+1 səs
0 cavab
soruşub 14 Martda anonim Qanun, Hüquq bölməsində
+1 səs
2 cavab
soruşub 19 Oktyabrda, 21 anonim Qanun, Hüquq bölməsində
+1 səs
2 cavab
soruşub 19 Oktyabrda, 21 anonim Qanun, Hüquq bölməsində
...