+3 гол-в
220 просмотров
от в категории Qanun, Hüquq

Əsasnamə nədir?

3 Ответы

0 гол-в
от
Sistemləşdirilmiş normativ hüququ aktdır. Konkret dövlət orqnı və müəssisənin, yaxud bütöv sistemin hüquqi strukturunu, fəaliyyətinin təşkilini və vətəndaşlarla münasibətlərini nizamlayır. Fərman və qərarla, bəzən MM tərəfində n təsdiq olunur.
0 гол-в
от
Media təşkilatının, onun ayrı-ayrı strukturlarının iş rejimini, funk­siya­larını, öhdəlik və vəzifələrini, yaradıcı  fə­a­liyyətinin sərhədlərini müəyyən edən sənəd, qaydalar toplusu.

Nizamnamədən fərqli olaraq media təşkilatında bir neçə (məsələn, şöbələr üzrə) əsasnamə ola bilər və onların qüvvəyə minməsi üçün dövlət or­qanından qeydiyyatdan keçirilməsi tələb olunmur.
0 гол-в
от
Qanun, qayda, nizamnamə.
Seçkilər haqqında əsasnamə.

Похожие вопросы

0 гол-в
0 ответов
спросил 30 Июнь от аноним
+1 голос
2 ответов
спросил 19 Окт от аноним в категории Qanun, Hüquq
+1 голос
2 ответов
спросил 19 Окт от аноним в категории Qanun, Hüquq
0 гол-в
2 ответов
спросил 07 Окт от аноним в категории Qanun, Hüquq
0 гол-в
0 ответов
спросил 07 Окт от аноним в категории Qanun, Hüquq
...