+3 səs
242 baxış
Şəxslər, Tarix bölməsində

Əmir nədir?

5 Cavab

0 səs
Xilafət vaxtı hər bir əmirliyin başında xəlifə tərəfindən təyin edilmiş qoşun sərkərdəsi hesab edilən və böyük imtiyazlara malik əmir dururdu.
0 səs
Müsəlman ölkələrində hökmdar və sərkərdələrə verilən titul.

Ərəb xilafətində ilk xəlifələr və Əməvilər (661–750) dövründə orduya komandanlıq edən sərkərdələr Əmir adlanıb. Sonuncular, adətən, fəth edilmiş vilayətlərə canişin təyin olunublar. Xəlifə Ömərdən (634–644) başlayaraq hökmdarlar “Əmir-əl-möminin” (möminlərin hökmdarı) titulu daşımağa başlayıblar (lakin şiələr yalnız Əli ibn Əbu Talibi “Əmir-əl-möminin” kimi tanıyırlar). Əmir-əl-möminin bütün dini və dünyəvi hakimiyyətə malik olub. Sonralar müsəlman Şərqində yaranmış bir çox dövlətlərin hökmdarları Əmir titulu daşıyıblar. Müasir dövrdə yalnız Qətər, Küveyt və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə daxil olan əmirliklərin rəhbərləri bu titula malikdirlər.
0 səs
1. Bir tayfanın və ya ölkənin başçısı.. Qəbilənin əmiri.
2. Tarix. Bəzi Şərq hökumətlərinin başçılarına və yüksək vəzifəli şəxslərə rəsmi olaraq verilən ad. □ Qabaq cərgələrdə əmirlər, vəzirlər və kübar ailələr yerləşmişdi. (M.S.Ordubadi).
0 səs
1. Bir tayfanın və ya ölkənin başçısı.. Qəbilənin əmiri.
2. Tarix. Bəzi Şərq hökumətlərinin başçılarına və yüksək vəzifəli şəxslərə rəsmi olaraq verilən ad.
Qabaq cərgələrdə əmirlər, vəzirlər və kübar ailələr yerləşmişdi. (M.S.Ordubadi).
0 səs
Əmir nədir

Oxşar suallar

0 səs
0 cavab
+3 səs
1 cavab
soruşub 01 Martda anonim Şəxslər, Tarix bölməsində
+3 səs
3 cavab
soruşub 04 Martda, 21 anonim Şəxslər, Tarix bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 18 Fevralda, 21 anonim Şəxslər, Tarix bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 18 Fevralda, 21 anonim Şəxslər, Tarix bölməsində
...