+3 гол-в
158 просмотров
от в категории Şəxslər, Tarix

Əmir nədir?

4 Ответы

0 гол-в
от
Xilafət vaxtı hər bir əmirliyin başında xəlifə tərəfindən təyin edilmiş qoşun sərkərdəsi hesab edilən və böyük imtiyazlara malik əmir dururdu.
0 гол-в
от
Müsəlman ölkələrində hökmdar və sərkərdələrə verilən titul.

Ərəb xilafətində ilk xəlifələr və Əməvilər (661–750) dövründə orduya komandanlıq edən sərkərdələr Əmir adlanıb. Sonuncular, adətən, fəth edilmiş vilayətlərə canişin təyin olunublar. Xəlifə Ömərdən (634–644) başlayaraq hökmdarlar “Əmir-əl-möminin” (möminlərin hökmdarı) titulu daşımağa başlayıblar (lakin şiələr yalnız Əli ibn Əbu Talibi “Əmir-əl-möminin” kimi tanıyırlar). Əmir-əl-möminin bütün dini və dünyəvi hakimiyyətə malik olub. Sonralar müsəlman Şərqində yaranmış bir çox dövlətlərin hökmdarları Əmir titulu daşıyıblar. Müasir dövrdə yalnız Qətər, Küveyt və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə daxil olan əmirliklərin rəhbərləri bu titula malikdirlər.
0 гол-в
от
1. Bir tayfanın və ya ölkənin başçısı.. Qəbilənin əmiri.
2. Tarix. Bəzi Şərq hökumətlərinin başçılarına və yüksək vəzifəli şəxslərə rəsmi olaraq verilən ad. □ Qabaq cərgələrdə əmirlər, vəzirlər və kübar ailələr yerləşmişdi. (M.S.Ordubadi).
0 гол-в
от
1. Bir tayfanın və ya ölkənin başçısı.. Qəbilənin əmiri.
2. Tarix. Bəzi Şərq hökumətlərinin başçılarına və yüksək vəzifəli şəxslərə rəsmi olaraq verilən ad.
Qabaq cərgələrdə əmirlər, vəzirlər və kübar ailələr yerləşmişdi. (M.S.Ordubadi).

Похожие вопросы

+3 гол-в
3 ответов
спросил 04 Март от аноним в категории Şəxslər, Tarix
+2 гол-в
1 ответ
спросил 18 Фев от аноним в категории Şəxslər, Tarix
+2 гол-в
1 ответ
спросил 18 Фев от аноним в категории Şəxslər, Tarix
+2 гол-в
2 ответов
спросил 16 Фев от аноним в категории Şəxslər, Tarix
0 гол-в
1 ответ
спросил 16 Фев от аноним в категории Şəxslər, Tarix
...