+3 👍
161 👀
Mədəniyyət, İncəsənət

Etika nə deməkdir?

3 Ответы

0 👍
Əxlaq, ənənə mənalarını verir. Fəlsəfənin ən böyük hissələrindən biri olub insan mənəviyyatını əhatə edir. Etika və ondan yaranan fənlər (hüqüq, dövlət və sosial fəlsəfə) praktiki fəlsəfə qrupuna daxil eidlirlər. Çünki onlar insan davranışı ilə bağlıdırlar. Nəzəri fəsəsfəyə məntiq, qavrama nəzəriyyəsi və metafizika daxildir.
0 👍
1. Əx­laq və mənəviyyatı ictimai şüurun forması, insanın həyat fəaliyyətinin əsaslarından biri kimi öyrənən fəlsəfi təlim, elm sahəsi.

2. Müəyyən tarixi dövrdə, sosial mühitdə, yaxud professional dairədə qəbul olunmuş əxlaq və davranış qaydaları, prinsipləri sistemi.
0 👍
1. Fəlsəfə. Əxlaq nəzəriyyəsi.
Materialist etika.

2. Hansısa ictimai qrupun, peşə sahəsinin əxlaq qaydaları.
Həkim etikası.

Похожие вопросы

+2 👍
3
+2 👍
4
+1 👍
2
+1 👍
3
+1 👍
2
...