+3 səs
338 baxış
Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində

Dominion nə deməkdir?

3 Cavab

0 səs
Müstəmləkə olub, sonradan özünüidarə hüququ alan ölkə
0 səs
Britaniya imperiyasının özünü idarə edən hissəsi (keçmiş müstəmləkəsi).
0 səs
Böyük Britaniya imperiyasının tərkibində ingilis kralını dövlət başçısı kimi tanıyan və özünüidarə hüququ olan ölkə.

İngilis monarxını dominionda general-qubernator təmsil edir. İlk dominionlar Kanada (1867), Avstraliya İttifaqı (1901), Yeni Zelandiya (1907) və İrlandiya (1921) olub. 1947-ci ildə Britaniya birliyi yarandıqdan sonra həmin termin “Birlik üzvü” anlayışı ilə əvəzlənib. Britaniya birliyinə daxil olan bəzi ölkələr (Kanada, Yeni Zelandiya və s.) XXI əsrdə də ənənəyə sadiq qalaraq ingilis kraliçasını dövlət başçısı kimi tanıyır. Lakin bu, formal xarakter daşıyır, çünki onlar müstəqil dövlət statusu daşıyır.

Oxşar suallar

+1 səs
4 cavab
soruşub 12 Oktyabrda, 19 anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
0 səs
2 cavab
soruşub 19 Mayda anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+1 səs
2 cavab
soruşub 28 Martda anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+1 səs
2 cavab
soruşub 01 Martda anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+1 səs
4 cavab
soruşub 07 Yanvarda anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
...