+2 👍
160 👀
Heyvanlar, Bitkilər

Dəmyə əkinçilik nədir?

2 Ответы

0 👍
 
Лучший ответ
Təbii rütubətliliyin çatışmazlığı şəraitində kənd təsərrüfatı bitkilərinin süni suvarma aparmadan yetişdirilməsi.

Dəmyə əkinçiliyində quraqlığadavamlı bitkilər yetişdirilir, torpaqda rütubətin toplanması və ondan səmərəli istifadə olunması üçün əlavə tədbirlər görülür.
0 👍
Rütubetli iqlim şəraitində suvarılma olmadan aparılan əkinçilik

Похожие вопросы

0 👍
3
23/10/21 anonim Heyvanlar, Bitkilər
0 👍
4
0 👍
1
0 👍
1
22/10/21 anonim Heyvanlar, Bitkilər
0 👍
1
...