+3 səs
573 baxış
Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində

Demoqrafiya nə deməkdir?

4 Cavab

0 səs
Yer kürəsi əhalisinin təbii artımını, tərkibini (milli, yaş, cins), yerləşməsini və s. öyrənən elm sahəsi
0 səs
Ölkədə və dünyada əhalinin yerləşməsi, sosial tərkibi, yerini dəyişməsi, artımı və s. proseslər; bu prosesləri öyrənən ictimai elm sahəsi.
0 səs
Əhalinin sayı, yerləşməsi, strukturu, miqrasiyası və dinamikasında baş verən dəyişiklikləri, onları şərtləndirən sosial-iqtisadi və coğrafi-bioloji amilləri öyrənən elm.

Belə elmi tədqiqatların nəticələrindən demoqrafik siyasətin hazırlanması, əmək resurslarının planlaşdırılması, ayrı-ayrı region, ölkə, yaxud bütünlüklə Yer kürəsi əhalisinin dəyişmə dinamikasının proqnozlaşdırılması kimi məqsədlər üçün istifadə edilir. Demoqrafiya termini ilk dəfə 1855-ci ildə fransız alimi A.Qiyar tərəfindən işlədilib, lakin bu elmin banisi ingilis tədqiqatçısı C.Qraunt (1620–1674) hesab olunur.
0 səs
Əhalinin təbii, mexaniki, təkrar artımının qanunauyğunluqlarını, onun tərkibini, yerləşməsinin sosial-iqtisadi proseslərlə əlaqəsini öyrənən elm sahəsi.

Bu elm sahəsi XIX əsrin ikinci yarısında formalaşıb. Demoqrafiya terminini elmə fransız alimi Jan-Klod Açil Qilyar gətirib.

Oxşar suallar

0 səs
1 cavab
soruşub 12 Oktyabrda, 19 anonim
0 səs
4 cavab
soruşub 20 Mayda anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
+2 səs
5 cavab
soruşub 18 Apreldə anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 02 Martda anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
+1 səs
3 cavab
soruşub 20 Oktyabrda, 21 anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
...