+2 səs
129 baxış
Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində

Coğrafiya nədir?

3 Cavab

0 səs
Yer kürəsinin təbiəti, əhalisi va təsərrüfatı haqqında elmlər sistemi
0 səs
Bir-biri ilə sıx əlaqədə olan, Yerin coğrafi örtüyünü, onun strukturunu, komponentlərini öyrənən təbiət elmlərinin və ictimai elmlərin cəmi.

Fiziki coğrafiya və ictimai-iqtisadi coğrafiya kimi iki böyük sahəyə bölünür. Kartoqrafiya coğrafiyanın xüsusi sahəsini təşkil edir. Təbiətlə insanın, cəmiyyətin qarşılıqlı təsirinin öyrənilməsi coğrafi araşdırmaların ən mühüm istiqamətlərindən biridir. Coğrafiya terminini elmə e.ə. II əsrdə yunan alimi Eratosfen gətirib.
0 səs
Yer örtüyünü, onun quruluşunu, eləcə də atmosferi öyrənən elm sahəsi.

«Coğrafiya» terminini elmə e.ə. II əsrdə yunan alimi Eratosfen gətirib.

Oxşar suallar

+2 səs
2 cavab
soruşub 26 Yanvarda, 21 anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
+2 səs
2 cavab
soruşub 26 Yanvarda, 21 anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
+2 səs
2 cavab
soruşub 26 Yanvarda, 21 anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
+1 səs
2 cavab
soruşub 26 Yanvarda, 21 anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
...