+2 гол-в
111 просмотров
от в категории Şəhər, Ölkə, Coğrafiya

Coğrafiya nədir?

3 Ответы

0 гол-в
от
Yer kürəsinin təbiəti, əhalisi va təsərrüfatı haqqında elmlər sistemi
0 гол-в
от
Bir-biri ilə sıx əlaqədə olan, Yerin coğrafi örtüyünü, onun strukturunu, komponentlərini öyrənən təbiət elmlərinin və ictimai elmlərin cəmi.

Fiziki coğrafiya və ictimai-iqtisadi coğrafiya kimi iki böyük sahəyə bölünür. Kartoqrafiya coğrafiyanın xüsusi sahəsini təşkil edir. Təbiətlə insanın, cəmiyyətin qarşılıqlı təsirinin öyrənilməsi coğrafi araşdırmaların ən mühüm istiqamətlərindən biridir. Coğrafiya terminini elmə e.ə. II əsrdə yunan alimi Eratosfen gətirib.
0 гол-в
от
Yer örtüyünü, onun quruluşunu, eləcə də atmosferi öyrənən elm sahəsi.

«Coğrafiya» terminini elmə e.ə. II əsrdə yunan alimi Eratosfen gətirib.

Похожие вопросы

+2 гол-в
2 ответов
спросил 26 Янв от аноним в категории Şəhər, Ölkə, Coğrafiya
+2 гол-в
2 ответов
спросил 26 Янв от аноним в категории Şəhər, Ölkə, Coğrafiya
+2 гол-в
2 ответов
спросил 26 Янв от аноним в категории Şəhər, Ölkə, Coğrafiya
+1 голос
2 ответов
спросил 26 Янв от аноним в категории Şəhər, Ölkə, Coğrafiya
+2 гол-в
0 ответов
...