+2 гол-в
232 просмотров
от в категории Şəhər, Ölkə, Coğrafiya

Coğrafi təbəqə nədir?

2 Ответы

0 гол-в
от
Atmosferin aşağı qatı, yer qabığının yuxarı hissəsi, hidrosfer və biosferin bir-birinə nüfuz ederək sıx əlaqədə olduğu qat, Yerin ən mürəkkəb və daimi dəyişən təbəqəsidir.
0 гол-в
от
Litosferin yuxarı hissəsini, atmosferin aşağı qatını, bütün hidrosferi və biosferi əhatə edən təbəqə.
Coğrafi təbəqə başqa təbəqələrdən tərkibinin, quruluşunun çox mürəkkəb və müxtəlif olması ilə fərqlənir. Coğrafi təbəqəni əmələ gətirən komponentlər arasında sıx rabitə, qarşılıqlı asılılıq və təsir mövcuddur – onlar vəhdət təşkil edir. Coğrafi təbəqədə proseslər həm kosmik (günəş enerjisi), həm də Yerin daxili enerjisi hesabına baş verir. Təbəqənin qalınlığı barədə elmi mənbələrdə müxtəlif rəqəmlər göstərilir – 40 km-dən 100 km-dək. Coğrafi təbəqənin unikallığı ondadır ki, Yerdə həyat məhz bu təbəqədə yaranıb və inkişaf edib.

Похожие вопросы

+2 гол-в
2 ответов
спросил 26 Янв от аноним в категории Şəhər, Ölkə, Coğrafiya
+1 голос
2 ответов
спросил 26 Янв от аноним в категории Şəhər, Ölkə, Coğrafiya
+2 гол-в
0 ответов
+1 голос
1 ответ
спросил 25 Дек, 20 от аноним в категории Şəhər, Ölkə, Coğrafiya
+2 гол-в
2 ответов
спросил 26 Янв от аноним в категории Şəhər, Ölkə, Coğrafiya
...