+2 səs
382 baxış
Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində

Coğrafi təbəqə nədir?

2 Cavab

0 səs
Atmosferin aşağı qatı, yer qabığının yuxarı hissəsi, hidrosfer və biosferin bir-birinə nüfuz ederək sıx əlaqədə olduğu qat, Yerin ən mürəkkəb və daimi dəyişən təbəqəsidir.
0 səs
Litosferin yuxarı hissəsini, atmosferin aşağı qatını, bütün hidrosferi və biosferi əhatə edən təbəqə.
Coğrafi təbəqə başqa təbəqələrdən tərkibinin, quruluşunun çox mürəkkəb və müxtəlif olması ilə fərqlənir. Coğrafi təbəqəni əmələ gətirən komponentlər arasında sıx rabitə, qarşılıqlı asılılıq və təsir mövcuddur – onlar vəhdət təşkil edir. Coğrafi təbəqədə proseslər həm kosmik (günəş enerjisi), həm də Yerin daxili enerjisi hesabına baş verir. Təbəqənin qalınlığı barədə elmi mənbələrdə müxtəlif rəqəmlər göstərilir – 40 km-dən 100 km-dək. Coğrafi təbəqənin unikallığı ondadır ki, Yerdə həyat məhz bu təbəqədə yaranıb və inkişaf edib.

Oxşar suallar

+2 səs
2 cavab
soruşub 26 Yanvarda, 21 anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
+1 səs
2 cavab
soruşub 26 Yanvarda, 21 anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
+1 səs
1 cavab
+2 səs
2 cavab
soruşub 26 Yanvarda, 21 anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
...