+1 səs
36 baxış
Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində

Cənubi Qafqaz (Zaqafqaziya) haradı?

1 cavab var:

0 səs
Böyük Qafqaz dağlarının Baş Qafqaz silsiləsinin cənubunda yerləşən, Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan ərazilərindən ibarət coğrafi-siyasi bölgədir. Cənubi Qafqaz və ya Güney Qafqaz İran, Rusiya və Türkiyə arasında, Böyük Qafqaz sıra dağlarının cənubunda iştirak edən coğrafi-siyasi bölgədir. Şərqi Avropada yer alan Azərbaycanın Şimal-şərq seqmenti xaricində, Cənubi Qafqazın çoxu coğrafi olaraq Cənub-Şərqi Asiyada yerləşməkdədir. Buna baxmayaraq siyasi baxımdan bölgə tamamilə Şərq Avropanın hissəsi olaraq tanınmaqdadır.

Oxşar suallar

+1 səs
1 cavab
soruşub 15 Fevralda anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
+1 səs
1 cavab
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Yanvarda anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 12 Fevralda anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 09 Fevralda anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
...