+1 👍
118 👀
Şəhər, Ölkə, Coğrafiya

Cənubi Qafqaz (Zaqafqaziya) haradı?

1 Ответ

0 👍
Böyük Qafqaz dağlarının Baş Qafqaz silsiləsinin cənubunda yerləşən, Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan ərazilərindən ibarət coğrafi-siyasi bölgədir. Cənubi Qafqaz və ya Güney Qafqaz İran, Rusiya və Türkiyə arasında, Böyük Qafqaz sıra dağlarının cənubunda iştirak edən coğrafi-siyasi bölgədir. Şərqi Avropada yer alan Azərbaycanın Şimal-şərq seqmenti xaricində, Cənubi Qafqazın çoxu coğrafi olaraq Cənub-Şərqi Asiyada yerləşməkdədir. Buna baxmayaraq siyasi baxımdan bölgə tamamilə Şərq Avropanın hissəsi olaraq tanınmaqdadır.

Похожие вопросы

...