+1 голос
184 просмотров
от в категории Şəhər, Ölkə, Coğrafiya

Aşınma nədir?

3 Ответы

+1 голос
от
 
Лучший ответ
Yer səthində temperaturun, suyun, küləklərin, canlı orqanizmlərin və s.-nin təsiri altında süxurların parçalanması, dəyişikliyə uğraması prosesi.

Aşınmanın fiziki (yaxud mexaniki) aşınma, kimyəvi aşınma, orqanik (yaxud üzvi, bioloji) aşınma və s. növləri var. Fiziki aşınma arid iqlimə malik səhralarda, kimyəvi aşınma çox rütubətli ekvatorial və subekvatorial zonalarda, üzvi aşınma isə canlı orqanizmlərin çoxluq təşkil etdiyi mülayim qurşaqda daha intensiv baş verir.
+1 голос
от
Yer səthində xarici qüvvələrin təsiri nəticəsində süxurların parçalanaraq xırdalanması prosesi. Fiziki (mexaniki), kimyəvi, üzvi aşınma növlərinə bölünür.
+1 голос
от
Yer səthində temperaturun, suyun və orqanizmlərin təsiri altında süxurların xırdalaşması və dəyişilməsi prosesi.

Похожие вопросы

0 гол-в
3 ответов
спросил 20 Окт от аноним в категории Şəhər, Ölkə, Coğrafiya
0 гол-в
4 ответов
спросил 20 Окт от аноним в категории Şəhər, Ölkə, Coğrafiya
0 гол-в
1 ответ
спросил 20 Окт от аноним в категории Şəhər, Ölkə, Coğrafiya
0 гол-в
1 ответ
спросил 20 Окт от аноним в категории Şəhər, Ölkə, Coğrafiya
+2 гол-в
1 ответ
спросил 19 Окт от аноним в категории Şəhər, Ölkə, Coğrafiya
...