+1 голос
143 просмотров
от в категории Şəhər, Ölkə, Coğrafiya

Arid iqlim nədir?

2 Ответы

+1 голос
от
 
Лучший ответ
Buxarlanmanın illik yağıntılardan xeyli çox olduğu ərazilərin xarakterik quru iqlimi.

Belə ərazilərdə, məsələn, səhra və yarımsəhralarda hava isti, yağıntılar azdır, rütubət bir çox bitkilərin vegetasiyası üçün kifayət etmir, əkinçilik yalnız süni suvarma ilə mümkündür. Arid iqlim, əsasən, tropik və subtropik enliklər üçün səciyyəvidir (Böyük Səhra, Meksika yaylası, Ərəbistan yarımadası, Mərkəzi Avstraliya).
+1 голос
от
Rütubət əmsalının vahiddən çox kiçik olduğu, torpaqda rütubətin kəskin çatışmadığı quraq iqlim şəraiti

Похожие вопросы

+2 гол-в
1 ответ
спросил 19 Окт от аноним в категории Şəhər, Ölkə, Coğrafiya
+2 гол-в
2 ответов
спросил 19 Окт от аноним в категории Şəhər, Ölkə, Coğrafiya
+2 гол-в
3 ответов
спросил 19 Окт от аноним в категории Şəhər, Ölkə, Coğrafiya
+2 гол-в
2 ответов
спросил 19 Окт от аноним в категории Şəhər, Ölkə, Coğrafiya
+2 гол-в
2 ответов
спросил 19 Окт от аноним в категории Şəhər, Ölkə, Coğrafiya
...