+1 səs
94 baxış
Digər bölməsində

Arakçeyevçilik nədir?

2 Cavab

+1 səs
 
1. XIX əsrin əvvəlində Rusiyada: qeyri-məhdud polis istibdadı, hərbi zümrənin başlı-başınalığı və xalq üzərində cəbr və zülm rejimi.
2. Məcazi mənada: bir ovuc adamın ictimai həyatın hər hansı bir sahəsində özbaşına və istədiyi kimi hökm sürdüyü bir vəziyyət.
+1 səs
I-ci Pavelin və I Aleksandrın çarlığı illərində kobud hərbiçilik, ağır polis rejimi

Oxşar suallar

+1 səs
2 cavab
soruşub 24 Yanvarda anonim Digər bölməsində
+1 səs
2 cavab
soruşub 24 Yanvarda anonim Digər bölməsində
+1 səs
3 cavab
soruşub 24 Yanvarda anonim Digər bölməsində
+2 səs
5 cavab
soruşub 21 Yanvarda anonim Digər bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 12 Yanvarda anonim Digər bölməsində
...