+1 👍
345 👀
Digər

Antropogen nədir?

2 Ответы

+1 👍
 
Лучший ответ
İnsanın ətraf mühitə təsiri nəticəsində yaranan dəyişiklik
+1 👍
İnsanla, onun fəaliyyəti ilə bağlı olan.

Похожие вопросы

0 👍
0
03/10/21 anonim Digər
+1 👍
2
+1 👍
2
24/01/21 anonim Digər
+1 👍
3
24/01/21 anonim Digər
+2 👍
5
21/01/21 anonim Digər
...