+1 səs
211 baxış
Terminlər, Sözlər bölməsində

Antiklinal nədir?

3 Cavab

+1 səs
 
Dağ süxurlarının qatlarının yuxarı əyildiyi qabarıq formalı qırışıqlıq.
Nisbətən cavan qabarmış süxurlara qanadlar, antiklinalın mərkəzində qalan daha qədim süxurlara isə nüvə deyilir. Uzunluğu enindən xeyli çox olan antiklinallar xətti, uzunluğu enini bir qədər üstələyən antiklinallar braxiantiklinal, uzunluğu eninə bərabər olan antiklinallar isə günbəz adlanır.
+1 səs
Yer qabığında süxurların qabarıq yatım forması
+1 səs
Yer qabığı laylarının qırışıqlığının yuxarı çevrilmiş hissəsi.

Oxşar suallar

0 səs
5 cavab
soruşub 17 Mayda anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 23 Apreldə anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
0 səs
0 cavab
soruşub 22 Apreldə anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
+1 səs
2 cavab
soruşub 28 Martda anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
+3 səs
2 cavab
soruşub 12 Martda anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
...