+1 səs
183 baxış
Ailə, Uşaqlar, Ev bölməsində

Ailə nədir?

3 Cavab

+1 səs
 
1. Ata-anadan, uşaqlardan, nəvələrdən və yaxın qohumlardan ibarət olub, bir yerdə yaşayan adamların hamısı; külfət.
Ailə başçısı. Ailə saxlamaq. Ailə üzvü. Ailə tərbiyəsi. Ailə həyatı. Ailə vəziyyəti. Ailə məhək daşıdır (Atalar sözü)
2. Məcazi mənada: çox mehriban.
Bir ailə kimi yaşamaq.
3. Zoologiya. Bir erkəklə bir və ya bir neçə dişidən ibarət heyvan dəstəsi.
Arı ailəsi. Qarışqa ailəsi.
4. Dilçilik. Mənşəcə bir olan dillər qrupu.
Türk dilləri ailəsi. Hind-avropa dilləri ailəsi.
+1 səs
Qohumluq və ya qanunvericiliklə müəyyən olunmuş digər xüsusiyyətlərə görə bağlılığı olan, birgə yaşayan, ümumi ev təsərrüfatına malik şəxslər və yaxud tənha yaşayan şəxslər (“Ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında” Qanundan)
+1 səs
1. Heyvandarlıqda bir ana fərdin nəsli üzrə seçilib yaradılan qrup.

Təbii şəraitdə arı və qarışqa ailələri aralarında əmək bölgüsü getmiş ana fərddən başqa, yüzlərlə erkək və on minlərlə işçi fərddən təşkil olunmuşdur.

2. Yetkinlik yaşına çatmış oğlan və qızın, dövlət və din tərəfindən təsdiq edilmiş bərabərhüquqlu ittifaqı.

Oxşar suallar

+1 səs
1 cavab
soruşub 24 Yanvarda, 21 anonim Ailə, Uşaqlar, Ev bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 24 Yanvarda, 21 anonim Ailə, Uşaqlar, Ev bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 24 Yanvarda, 21 anonim Ailə, Uşaqlar, Ev bölməsində
+1 səs
1 cavab
+1 səs
3 cavab
soruşub 24 Yanvarda, 21 anonim Ailə, Uşaqlar, Ev bölməsində
...